Konstfack – Vårutställning 2009 / Degree Exhibition 2009 » Magdalena Nordin

Magdalena Nordin

Magdalena Nordin

ma_fa_magdalena_nordin_01
Spring Village farm.
Separatutställning Vita havet Konstfack.

Year of birth 1980 Place of birth Umeå, Sweden
skrivtyp@hotmail.com
www.magdalenanordin.se
www.bokbal.sema_fa_magdalena_nordin_02
Bokbål förlag kännetecknas av de skeva innebörderna, de förfelade skämten, det förnuftsvidriga allvaret, de förvanskade föreställningarna och de subtilt grova uttryckssättet.
Bokbål förlag tillverkar texter som förvränger och förvänder alla former av tankeverksamhet.
Bokbål förlag representerar de mest djupsinniga och den mest omfattande av vetenskaper, det vill säga de imaginära lösningarnas lära.
Bokbål förlag framställer utrerad litteratur i unika utgåvor.

ma_fa_magdalena_nordin_03
Läckra Sunda Dagar av Kristina Söderström.
ISBN 978-91-977202-6-7.
På bilden ser vi Daniel Berg, som stolt poserar med sitt inhandlade exemplar av Bokbål förlags efterlängtade kokok. Bilden är tagen på Textmässan.

ma_fa_magdalena_nordin_04
Releasefest från utgivningen av Dan Park “Sieg”.
ISBN 978-91-975985-8-3.
På bilden ser vi förlagsmedarbetaren Isak Hall.
Grafisk form: Magdalena Nordin. Bokbål förlag, Stockholm 2009.

Fine Arts